Author Archive

נתינה וקבלה

נתינה וקבלה היא ישבה מולי מתנועעת באי שקט, דמעות זולגות מעיניה – אבל איך אוכל לקבל עזרה, זה לא מכבד, זו חולשה, אבל הקושי מחסל אותי….. מידי פעם אני נתקלת במטופלים המתקשים להודות שהם זקוקים לעזרה, מאחר והדבר נתפס אצלם…

מחזור אפריל

להשתחרר מדפוסים מעכבים הזמנה אישית להשתתף בסדנא ייחודית שלום, לכל אחד ואחת מאיתנו ישנם דפוסי חשיבה שונים, הנמצאים איתנו עוד מתקופת הילדות. חלק מדפוסי החשיבה האלה שירתנו אותנו כנראה בעבר, אך לא משרתים אותנו עוד היום ואף מעכבים אותנו! ​ כאשר…

Call Now Button