לכבוד חג האור והניסים – חג החנוכה

"חוגגים אתם את חגכם- חג החנוכה.

מקדישים אתם את זמנכם להדלקת נרות מכובדת, מלווה במאכלים מסורתיים ונותנים לילדיכם דמי חנוכה.

על מה חוגגים אתם ומה מלמדים את ילדיכם בחג זה?

מלמדים אותם על ניסים על כוח הנסים הגדול.

מהו אותו כוח זה?

נס הוא שינוי תודעתי בו אנרגיית המחשבה תואמת את תדר היקום, אנרגיית היקום. בדומה לחוקים פיסיקאליים וביולוגים בעולם החומר, מים יתאדו כאשר מחממים אותם, לא יעזור אם נדבר אליהם, נתחנן אליהם, הם יתאדו כאשר יגיעו לטמפרטורה המתאימה. זה החוק.

מחשבה היא אנרגיה, ולכן החוקים החלים עליה הם חוקים אנרגטיים.

יתקיימו בחיי אדם שינויים כתוצאה משינוי מחשבה, שינוי תודעה או שינוי גישה.

אם השינוי יהיה שינוי אשר תואם את החוק האנרגטי, יקרא הדבר בפיכם נס,

מאחר שתרגישו שינויים חיוביים בחייכם הלכה למעשה .

כמו בחומר כך בעולם הרוח חוקים משלו.

על כן, חשוב בעבורכם להיות בהתאמה לחוקים האנרגטיים- חוקי היקום.

היכולת שלכם לעלות מעל למחשבות הרגילות שלכם,

מחשבות המורגשות בעבורכם "טבעיות", "נוחות" -אך אינם תואמות לחוקי האנרגיה יהוו קושי בחייכם.

לכן על מנת לגרום לשינויים חיוביים בחייכם יהיה טוב לשנות את מחשבותיכם כך שיותאמו לחוקים האנרגטיים של היקום.

לכל אדם- עולם תפישתי משלו, מושפע ומשתנה עם הזמן, יש התחלה ויש סוף,

בעלת פרשנות משלו. המושתת גם על פחדים ומחשבות הרחוקות מחוקי היקום האנרגטי ואלו מחשבותיו המוטעות, מביאות האדם להרגיש קושיים ואי סיפוק.

ישנו עולם מגביל, אשר נאמר כבר, שחוקים לו משלו, ושאינו מושתת מתפישות האדם והוא הוא המשפיע על חיי האדם ועל היקום כולו.

לפיכך, לימוד וחקר עולם זה, הנסתר מהחושים הרגילים שלכם, יועיל ויביא לנסים הכל כך מיוחלים על ידיכם.

חייכם המוגבלים לחושים הפיסיים שלכם מוסיפים לאשליה בה חיים אתם ,

ולה אתם מאמינים. האמת שונה. חוקיה שונים.

הייחס של האדם, נקודת המוצא שלו לחיים, תפישותיו הפנימיות העמוקות ביותר הם אשר יבואו לידי ביטוי בחייו ולכן יש להתבונן בהנחות יסוד אלו,

ושם לברר עם עצמכם האם התפישה והגישה שלכם היא בהתאמה לחוקי היקום.

נס = שינוי תפישה המותאם לחוק האנרגטי של היקום

חג שמח

Call Now Button